DOLAR 30,2053 0.22%
EURO 32,9450 0.27%
ALTIN 1.969,160,49
BITCOIN 12568201,07%
Ankara
10°

KAPALI

06:49

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • EngüncelHaberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanun Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanun Resmi Gazete’de

ABONE OL
26 Ocak 2023 13:03
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kamuda çalışan sözleşmelileri kadroya geçirecek yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak vazife yapanlardan lüzumlu koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYORAçıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak vazife yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.KADROYA GEÇENLERİN 4 YIL BOYUNCA NAKLİ YAPILAMAYACAKMemur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle öbür kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Yabancı uyrukluların, Milli Eğitim Bakanlığı’nda norm kadro sonucu ortaya çıkan muallim ihtiyacının kadrolu muallim istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, hariç kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de mecbur hallerde sözleşme ile istihdamları sağlanabilecek.SÖZLEŞME USUL VE ESASLAR CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEKSözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek amel sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdama dair hususlar ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere sözleşme temel ve usuller Cumhurbaşkanınca belirlenecek.YURT DIŞI TEŞKİLATLARINDA ÇALIŞACAKLAR İÇİN ESASLARDA BELİRLENDİYurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, mecbur hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi biricik taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecek.3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ TAMAMLANANLAR TALEPTE BULUNMASI GEREKİYORDevlet Memurları Kanunu’na tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atacak.MEMUR KADROLARINA ATANANLAR EN AZ 1 YIL GÖREV YAPACAKBulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu personel can güvenliği ve sıhhat sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl süreyle öbür bir yere atanamayacak. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha vazife yapacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış adalet aylık radde ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.SOSYAL HAKLARINDA MAHSUPLAŞMA YAŞANMAYACAKMemur kadrolarına atananlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren adalet kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara amel sonu tazminatı ödenmeyecek.30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU, 60 GÜN İÇİNDE ATAMA Yasayla 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve bazı yasa ve yasa hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile yerel idarelerde vazife yapan sözleşmeli personelin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek.DÖRT YILDAN SONRA TABİİ OLDUKLARI MEVZUATA GÖRE YER DEĞİŞTİRECEKLER4B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler iç olmak üzere 4 yıl süreyle öbür bir yere atanamayacak. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların vazife yerleri, söz konusu mevzuatta yer meydan süre, usul ve şartlarla değiştirilebilecek.GENEL ŞARTLARI TAŞIANLAR KADROYA ALINACAKDevlet Memurları Kanunu’na göre 4B kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlardan bazıları pozisyonlarının vizeli olduğu örgüt ve birime, bazıları ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına alınacak. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile yerel idare birliklerinde çalışan, umumi şartları taşıyanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur kadrosuna geçirilecek. Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.28 KASIM 2022 ÖNCESİNİ KAPSAYACAKKanuna göre, 28 Kasım 2022’de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz ruhsat gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.SÖZLEŞMELİ SANATÇILARIN KADROYA ALINMASI Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde daimi vazife yapan sözleşmeli sanatçılar ile bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de daimi vazife yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor. Buna göre yapılacak atamalarda kurumların abes pozisyonları kullanılacak. Yeterli sayıda abes pozisyon bulunmaması halinde nakil yapılmasıyla beraber pozisyon ihdas edilmiş sayılacak. Bu şekilde yapılan atamalar, nakil işlemini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle Kamu Personel Bilgi Sistemi’nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.BEKEDİYEDEKİ ÖZLEŞMELİLERİN KADROYA ALINMASIMahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin atanması KPSS ile yapılacak. Buna göre sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk kere alınma usulüne tabi olacak. Sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur kadrolarına atanacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların 1 yıl süreyle öbür kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış adalet aylık radde ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak vazife yapanların kadroya alınması da sağlanıyor. Buna göre açıktan vekil ebe ve hemşire olarak vazife yapan ve kanundaki umumi şartları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle öbür kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş – Güncel Güncel Haberler

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.